Poniedziałek-Piątek 09:00-21:00
Sobota 09:00-15:00
biuro@askodent.pl
www.askodent.pl
Sieradzka 8b
666 111 890
ul. Towarowa 37/205
601 563 703

CENNIK USŁUG STOMATOLOGICZNYCH

PROFILAKTYKA

Badanie stomatologiczne 100
Porada lekarska z zaplanowaniem przebiegu leczenia 150
Instruktaż higieny jamy ustnej 60
Scaling 150-200
Piaskowanie 110
PAKIET „Scaling + Piaskowanie” 230-280
Lakowanie zębów / za 1 ząb 50
Fluoryzacja kontaktowa/ profilaktyczna 100
Płytka przedsionkowa 150
 

 

PAKIET „Scaling + Piaskowanie + Fluoryzacja”

Wizyta dziecka – badanie

280-320

LECZENIE ZACHOWAWCZE

 

 

Znieczulenie komputerowe

Znieczulenie nasiękowe

70

40

Znieczulenie przewodowe 40
Opatrunek zębowy (leczenie w innym gabinecie) 120
Opatrunek w trakcie leczenia w ASKODENT 80
Wypełnienie zęba mlecznego 130-150
Otwarcie zęba mlecznego 80
Wypełnienie glasjonomerowe 120
Wypełnienie glasjonomerowe (materiałem Fuji IX GP) 150
Wypełnienie ubytku mat .światłoutwardz. 1 pow. 180-220
Wypełnienie ubytku mat. światłoutwardz. 2 pow. 220-260
Wypełnienie ubytku mat. światłoutwardz. 3 pow. 260-300
Wypełnienie ubytku mat. światłoutwardz. 1 pow. – zęby przednie 280-320
Wypełnienie ubytku mat. światłoutwardz. 2 pow. – zęby przednie 330 -370
Wypełnienie ubytku mat. światłoutwardz. 3 pow. – zęby przednie 360-400
210
Kosmetyczne pokrycie niedorozwoju szkliwa 150
Leczenie biologiczne 70
Leczenie stanów zapalnych jamy ustnej 100-150

RADIOWIZJOGRAFIA

Radiowizjografia

Radiowizjografia w trakcie leczenia

50

30

Zdjęcie pantomograficzne 90
Tomografia komputerowa jedna część/małego odcinka/całość 250/150/500

PERIODONTOLOGIA

Chirurgiczne leczenie periodontologiczne -kiretaż 1 łuk 400
Zabiegi na przyzębiu metodą otwartą (płatową) 700 – 1000
Kiretaż zamknięty – 1 łuk 400
Kiretaż otwarty /przy jednym zębie/ 300-400
Podcięcie wędzidełka wargi lub języka 500
Plastyka przerośniętych fałdów błony śluzowej 400
Westibuloplastyka 800 – 1200
Westibuloplastyka + przeszczep 1000 – 1500
Pokrycie recesji 1200 – 1500
Gingivoplastyka – 1 ząb 100
Gingivoostoplastyka – 1 ząb 150
Wydłużenie korony klinicznej zęba 900 – 1200
Założenie szyny – 1 ząb 150

CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA

Porada chirurgiczna 150
Usunięcie zęba mlecznego 150
Usunięcie zęba jednokorzeniowego 180
Usunięcie zęba dwukorzeniowego 200-300
Usunięcie zęba trzykorzeniowego

Usunięcie zęba przez dłutowanie

240

350-500

Usunięcie 8 częściowo zatrzymanej 500-1100

SEDACJA

Sedacja – 30 min zabiegu.

Maseczka do zabiegu

250

50

Sedacja każde następne 30 min. Zabiegu 100
Premedykacja DORMICUM 100

CHIRURGIA SZCZĘKOWA – SPECJALISTA IIO / CHIRURGIA SZCZĘKOWO – TWARZOWA

Konsultacja z zakresu chirurgii szczękowo-twarzowej (onkologia, wady zgryzowe) 150
Konsultacja Samodzielnych Pracowników Naukowych 200
Usunięcie 8 górnej 500 – 800
Usunięcie 8 dolnej 500 – 1100
Operacyjne usunięcie zatrzymanego kła, przedtrzonowca w szczęce 900 -1100
Odsłonięcie zatrzymanego zęba 450
Resekcja wierzchołka korzenia 550 – 800
Usunięcie torbieli zębopochodnej (do 2cm) 590
Usunięcie torbieli zębopochodnej (powyżej 2 cm) 750
Usunięcie rozległej torbieli 1200
Odbarczenie torbieli (I etap leczenia) 600
Odbarczenie torbieli (II etap leczenia) 1200
Wycięcie ziarniniaka szczelinowatego 650 – 950
Wycięcie włókniaka, nadziąślaka w jamie ustnej 300
Wycięcie włókniaka na skórze bez plastyki 400
Pobranie wycinka do badania histopatologicznego 200
Plastyka połączenia ustno-zatokowego 1250
Operacja zatoki szczękowej Usunięcie torbieli zatoki szczękowej 1600
Lifting zatoki szczękowej Metodą zamkniętą 1200
Lifting zatoki szczękowej metoda otwartą
Mały – 1 punkt 3200
Średni – obejmujący 3 punkty 3600
Duży – pełna zatoka 4500
Atraumatyczny lifting zatoki szczękowej – METODĄ JEDERA 2499
Augmentacja wyrostka zębodoł. przeszczepem kości – Blok kostny lub RING GRAFT 5000
Augmentacja wyrostka materiałem kościozastępczym

Augmentacja wyrostka + osobno materiał

1200

700 + cena materiału

Chirurgiczne przygotowanie pola protet (wyrośla kostne, wał podniebienny itp.). 1000
Replantacja zęba/2-4 zębów(z oprac.endo) 1200 – 1400
Repozycja i unieruchomienie zęba/zębów (bez leczenia endodontycznego) 500 – 1200
Hemostaza krwawienia poekstrakcyjnego 250
Szycie rany jamy wargi, twarzy 350
Plastyka wędzidełka 300
Nacięcie ropnia – wewnątrzustne 200
Nacięcie ropnia – zewnątrzustne 750
Usunięcie szwów (Pacjent z zewnątrz) 100
Blokada nerwu w leczeniu neuralgii 150
Neuroliza nerwu w leczeniu neuralgii 200
Osteosynteza złamanej żuchwy (wewnątrzustnie z kosztem implantu) 4800
Leczenie ortopedyczne złamania żuchwy 1800
Kortykotomia w lecz.ortodontycznym – 1 punkt 600
Zabiegi plastyczne w zakresie przydziąsła MUCODERM 1500
Plastyka wyrostka zębodołowego metodą kompaktową 3600
Aplikacja komórek macierzystych 550

PROTETYKA / UZUPEŁNIENIE PROTETYCZNE

Konsultacja protetyczna 150
Wkład koronowo-korzeniowy z włókna szklanego 300
Wkład koronowo –korzeniowy lany 350
Korona akrylanowa 500
Korona porcelanowa klasyczna 1200
Korona na strukturze frezowanej CAD-CAM 1500
Korona porcelanowa na złocie 1200 + koszt AU
Wax up 1 ząb 100
Korona Empress 1 800
Korona pełnoceramiczna (Cerkon) 1800
Endokorona – ząb ćwiekowy (ząb przedtrzonowy) 600
Endokorona – ząb ćwiekowy (ząb trzonowy) 750
Korona kompozytowa 900
Wkład koronowy (inlay) – kompozytowy 600
Wkład koronowy (inlay) – porcelanowy 900
Osadzenie korony (obca praca) 150
Usunięcie korony lub filaru mostu 150
Korekta protezy – czwarta wizyta i każda kolejna 50
Zdjęcie pojedynczej korony (obca praca) 200
Zdjęcie mostu praca (obca praca) 150 – 500
Usunięcie wkładu koronowo-korzeniowego 400
Licówki

Licówki wykonane w laboratorium

1800

600

Korona tymczasowa w gabinecie 50
Korona tymczasowa akrylanowa 100

PROTEZY

Mikroproteza od 1 do 2 zębów brakujących 650
Proteza akrylanowa od 1do 6 zębów brakujących 1000
Proteza akrylanowa powyżej 6 zębów brakujących 1200
Proteza nylonowa 1300
Proteza acetalowa 1800
Proteza szkieletowa 2000
Proteza dla alergików z Kopolimeru 2 200
Praca na teleskopach
1 szt. teleskop 900
+ cena protezy
Praca na zatrzaskach
1 szt. zatrzask 650
+ cena protezy szkieletowej
+ cena koron
+ cena wkładu koronowo – korzeniowego
Zęby IVOCLAR do protezy 300
Naprawa protezy 150
Naprawa protezy (obca praca) 200
Podścielenie protezy 180
Podścielenie protezy (obca praca) 200
Dostawienie zęba do protezy 110
Dostawienie zęba do protezy (obca praca) 150
Korekta protezy (obca praca) 60
Wzmocnienie protezy akrylanowej (siatka) 120
Płytka relaksacyjna (nagryzowa) 300-550
Płyta korygująca w leczeniu mioartropatii stawu skroniowo-żuchwowego

(wykonana przy pomocy łuku twarzowego)

550 – 650
Modele diagnostyczne 100
Badanie artykulacji metodą łuku twarzowego 400

IMPLANTOLOGIA

Konsultacja implantologiczna 150

IMPLANTY – OPCJA PREMIUM

Implant XiVE 4500*
Implant MIS V3 3800*
Implant ANKYLOS 3500 *

IMPLANTY – OPCJA STANDARD

Implant SPI THOMMEN MEDICAL

Implant SPI THOMMEN MEDICAL

3200 *

3400*

Implant MIS C1

Implant MIS SEVEN

3200 *

2700*

ODBUDOWA PROTETYCZNA NA IMPLANTACH – ROZWIĄZANIE STANDARDOWE DLA IMPLANTÓW SPI, MIS C1

Korona cerkonowa + łącznik cerkonowy 4000
Korona cerkonowa + łącznik tytanowy 3100
Korona porcelanowa + łącznik tytanowy 2400

ODBUDOWA PROTETYCZNA NA IMPLANTACH – ROZWIĄZANIE EKONOMICZNE DLA IMPLANTÓW MIS SEVEN

Korona cerkonowa + łącznik cerkonowy 3800
Korona cerkonowa + łącznik tytanowy 2900
Korona porcelanowa + łącznik tytanowy 2200

ODBUDOWA PROTETYCZNA NA IMPLANTACH – ROZWIĄZANIE PREMIUM DLA IMPLANTÓW XIVE, ANKYLOS, MIS V3

Korona cerkonowa + łącznik cerkonowy 4300
Korona cerkonowa + łącznik tytanowy 3400
Korona porcelanowa + łącznik tytanowy 2700
Korona cerkonowa + łącznik cerkonowy indywidualny ANTLANTIS do ANKYLOS 4800
Korona cerkonowa + łącznik tytanowy indywidualny ANTLANTIS do ANKYLOS 3900
Korona porcelanowa + łącznik tytanowy indywidualny ANTLANTIS do ANKYLOS 3200

śruba gojąca 100 zł

 

ROZWIĄZANIE IMPLANTOPROTETYCZNE W BEZZĘBIU ŻUCHWY

Stabilizacja dolnej protezy na implantach ATLAS (bez protetyki) – System ekonomiczny 3900
ANKYLOS Syn Cone (4 implanty, łączniki złote, proteza dolna) 15900

DLA IMPLANTÓW ANKYLOS

Praca protetyczna na 2 lokatorach * 6000
Praca protetyczna na 4 lokatorach * 8000

DLA IMPLANTÓW SPI

Praca protetyczna na 2 lokatorach * 6400
Praca protetyczna na 4 lokatorach * 8600

DLA IMPLANTÓW MIS C1

Praca protetyczna na 4 equatorach * 7500

DLA IMPLANTÓW MIS SEVEN

Praca protetyczna na 2 lokatorach * 6200
Praca protetyczna na 4 lokatorach * 8200
Praca protetyczna w przypadku własnej protezy na 2 lokatrach 5000
Praca protetyczna w przypadku własnej protezy na 4 lokatorach 6000
Praca protetyczna na 4 equatorach * 7500
*cena obejmuje protezę + lokatory w przypadku dodatkowych elementów wycena indywidualna

ORTODONCJA

Konsultacja ortodontyczna 80
Konsultacja ortodontyczna + wyciski 150
Przedstawienie planu leczenia 150
Aparat stały cienkołukowy – metalowy, zamki tradycyjne. 1800
Aparat stały cienkołukowy- metalowy, zamki mini (jeden łuk) 2000
Aparat stały cienkołukowy estetyczny – ceramiczny 2500
Aparat stały cienkołukowy estetyczny – szafirowy 3000
aparat mieszany metalowo-estetyczny 2800
Aparat stały grubołukowy – ekspander 750
Aparat stały grubołukowy – lip bumper 600
Aparat stały grubołukowy – łuk językowy 400
Aparat stały grubołukowy- łuk podniebienny 450
Aparat stały grubołukowy- rotator 700
Aparat stały na podniebieniu – Hyrax 1200
aparat częściowy „4-2” 1000
Wizyta kontrolna w przebiegu leczenia aparatem stałym – 1 łuk
aparat metalowy 150
aparat ceramiczny / szafirowy 200
Wizyta kontrolna w przebiegu leczenia aparatem stałym – 2 łuki
aparat metalowy 200
aparat ceramiczny / szafirowy 250
Zdjęcie aparatu stałego z oczyszczaniem – 1łuk 200
Retainer akrylowy za 1 łuk 300
Pozycjoner akrylowy (wyjmowany) za 1 łuk 400
Retencja łukiem metalowym za 1 łuk 350
Kontrola retencji 80
awaria retencji (podklejenie,naprawa) 100 zł -150 zł
Aparat Ruchomy:
Aparat zdejmowany jednoszczękowy 650-750zł
Aparat dwuszczękowy blokowy 800
Aparat dwuszczękowy twin block 1200
Trainer (za 1 etap leczenia) 600
Wizyta kontrolna przy aparacie ruchomym jednoszczękowym 60
Wizyta kontrolna przy aparacie ruchomym dwuszczękowym 100
Wykonanie zgryzu konstrukcyjnego 50
Naprawa aparatu zdejmowanego 150
elementy dodatkowe w aparacie zdejmowanym (brokat, naklejki itd.) 50
kontrola trainera 50
Proca bródkowa 400
Leczenie wad klasy III – Hyrax + maska twarzowa 1800
Wizyta ponadstandardowa (wymiana ligatur) 30
Wizyta dodatkowa 50
Przyklejenie pojedynczego zamka, pierścienia -aparat metalowy(awaria) 50
Założenie separacji, podwyższenie zgryzu. 50
Przyklejenie pojedynczego zamka, pierścienia -aparat estetyczny(awaria) 100
wyciągi wewnątrzustne 30
dodatkowe pudełko wosku ortodontycznego 10
aparat ochronny dla sportowców 400

ENDODONCJA – LECZENIE KANAŁOWE

Leczenie zęba jednokanałowego 500
Leczenie zęba dwukanałowego 700
Leczenie zęba trzykanałowego 900
Pierwsza pomoc – leczenie bólu zapalenia miazgi 150
Ponowne leczenie kanałowe (Re-endo) ząb 1-kanałowy 700
Ponowne leczenie kanałowe (Re-endo) ząb 2-kanałowy 900
Ponowne leczenie kanałowe (Re-endo) ząb 3-kanałowy 1100
Leczenie pod mikroskopem zęba jednokanałowego 900
Leczenie pod mikroskopem zęba dwukanałowego 1100
Leczenie pod mikroskopem zęba trzykanałowego

Udrożnienie kanału bardzo zakrzywionego lub zobliterowanego

Kanał dodatkowy

1300

120

200

 

WYBIELANIE ZĘBÓW

Wybielanie 1 zęba 310
Wybielanie zębów/ za 1 łuk zębowy 600
Wybielanie na 1-wizycie PROMOCJA! 800
Wybielanie laserem 1600

STOMATOLOGIA ESTETYCZNA

Biżuteria nazębna 350

LASERY

Laserowa terapia biostymulacyjna (ćwiartka) 50
Laserowe leczenie stanu zapalnego wokół wyżynającej się ósemki 100
Laserowe odsłonięcie implantu 100
Laserowe podcięcie wędzidełka 500
Laserowe wycięcie drobnych zmian na dziąsłach i błonie śluzowej 300
Laserowe wycięcie kapturka dziąsłowego od 300
Laserowe usunięcie uśmiechu dziąsłowego od 2500
Laserowa biostymulacja rany poekstrakcyjnej 100
Gingivectomia laserem 150-300
Laserowe odsłonięcie ósemki 100
Laserowe zamykanie naczyniaka + cena zabiegu 200
Laserowa dezynfekcja kanałów (1ząb) 250
Higienizacja + laser 100
Laserowa redukcja płytki bakteryjnej 100
Laserowe leczenie nadwrażliwości (1łuk, 1sesja) 200
Laserowe leczenie nadwrażliwości (1ząb) 80
Laserowe usuwanie kamienia z powierzchni korzeni 100
Laserowa dezynfekcja kieszonki przyzębowej (1kieszonka+biostymulacja) 100
Następne biostymulacje 40
Laserowe odtworzenie estetycznego kształtu dziąsła 150-300
Laserowe wydłużenie korony zęba 300-500
Laserowe leczenie stanów zapalnych dziąseł (1łuk+biostymulacja) 150,00
Następne biostymulacje 40,00
Usunięcie laserem zmiany z błony śluzowej (jedna zmiana) 200-500
Laserowe leczenie aft, opryszczek i zapalenia kącików ust, biostymulacja (1seska+biostymulacja) 60,00
Laserowe wybielanie zębów (2łuki) 1 600